اطلاعیه

هیئت جوانان حضرت علی اصغر(ع) طبق سالیان گذشته،در ایام محرم اقامه ی عزا

مینماید.از اعضای این هیئت تقاضا میشود پیشنهادات خود را با ما از طریق ایمیل برای

ما ارسالنمایند.

آدرس ایمیل:marsieh1367@yahoo.com

/ 0 نظر / 23 بازدید