مسابقه

واحد فرهنگی هیئت جوانان حضرت علی اصغر(ع) {مرثیه}مسابقه ای ترتیب داده است با عنوان:(یک جمله در وصف حضرت علی اصغر(ع) بنویسید.)

جهت شرکت نکات ذیل را رعایت فرمایید.1- پاسخ خود را به همراه مشخصات خود به شماره پیامک 30008191000800 و یا به ایمیل marsieh1367@yahoo.com ارسال فرمایید.2-هر نفر تنها میتواند یک جمله ارسال نماید.3-جواب شما تکراری و یا کپی نباشد.  3 -به پاسخهای بدون درج نام ونشانی ترتیب اثر داده نخواهد شد.4-به نفرات برتر جوایزی اهدا خواهد شد.5-مدت ارسال پاسخها ده روز می باشد.

موفق باشید

/ 0 نظر / 9 بازدید