بدون شک اخلاق مداری در هر جامعه ای لازمه ثبات و آرامش محسوب میشود.در ادیان مختلف نیز به اخلاقیات توجه ویژه ای شده است.در دین اسلام و به خصوص در مکتب تشیع اخلاق مداری به عنوان راهی برای رسیدن به درجات عالی معنوی محسوب شده و حال آنکه کاملترین نکات آموزشی نیز در قرآن کریم، کتب مرجع تشیع،احادیث ائمه و بزرگان دین به وفور یافت میشود.در ذیل به ذکر چند نکته از این احادیث میپردازیم...

-امام علی (ع):از دروغ دوری کنید که با ایمان ناسازگار است.

-امام علی (ع):دروغگویی خواری و خیانت است.

-امام حسین(ع):کاری مکن که پوزش بخواهی،زیرا مؤمن نه بد میکند،نه عذر می طلبد . اما منافق هر روز بد می کند و عذر میخواهد.

-امام حسین (ع):حرص و آز نوعی فقر روانی است،سخاوت و بخشش نوعی بی نیازی است.

-امام صادق(ع):سه چیز اند که در هرکه باشند ایمانش کامل است : 1. کسی که چون خشم نماید این امر او را از حق خارج نسازد 2. و چون از چیزی خوشنود گردد این شادی او را به گناه نکشاند 3. و کسی چون به قدرت رسید گذشت و بخشش نماید.

-امام صادق (ع) : هرکس به پدر و مادر خود به دیده غضب آلود بنگرد در صورتی که آن دو به او ستمی نیز کرده باشند خداوند نماز و عبادات و اعمال خیرش را نپذیرد.


احادیث فوق خود نشان دهنده جایگاه  اخلاق و اخلاق مداری در مکتب تشیع است.در چنین حالتی اگر هر شیعه ای به این احادیث جامه ی عمل بپوشاند شاهد جامعه ای پویا و آرام و رو به پیشرفت خواهیم بود.انشاءالله بتوانیم به نوبه ی خود در مسیر اخلاقمداری قدم برداریم و بندگان شایسته ای برای خداوند بزرگ باشیم....

التماس دعا