گروه تعزیه خوانی حضرت قمر بنی هاشم(ع) در دهه دوم محرم به مدت یک هفته در حسینیه جوانان حضرت علی اصغر(ع) به اجرای برنامه پرداختند. گزارش تصویری مراسم را در ذیل مطلب میتوانید مشاهده نمایید.

تعزیه خوانی گروه قمر بنی هاشم(ع) در حسینیه جوانان حضرت علی اصغر(ع)


تعزیه خوانی گروه قمر بنی هاشم(ع) در حسینیه جوانان حضرت علی اصغر(ع)

تعزیه خوانی گروه قمر بنی هاشم(ع) در حسینیه جوانان حضرت علی اصغر(ع)